16-17-årige

Billed af unge mennesker

Ved sidste besøg i tandplejen informerer vi om overgangen til voksentandplejen.
Vi taler om, hvad hver især skal være særlig opmærksom på fremover omkring tænder og tandpleje.

I 16-17 års alderen kan du vælge mellem to måder at være
med i  tandplejen på:

  • Du kan fortsætte ved Tandplejen, som du er vant til. Vi sender automatisk bud efter dig (husk vi har åbent helt til kl. 17.00, så du kan bede om de sene tider).
  • Du kan allerede nu vælge en privat sygesikringstandlæge. Ønsker du dette, skal du skriftlig give tandplejen besked på, hvor du ønsker at modtage din tandpleje og vi giver tandlægen besked om dit valg.
I 16-17 års alderen modnes det voksne tandsæt. Tandretninger er færdiggjorte og de fleste er nu i stand til selv at holde tænder og tandkød
rent og sundt.
I denne periode udvikles den enkeltes holdning til tandsættes betydning for det personlige velbefindende og i tandplejen støtter vi op om denne proces.
Vi besvarer spørgsmål og afklarer de fremtidige tandplejebehov med den enkelte.