Hvorfor rette tænder

Når tandskiftet er ved at være afsluttet melder spørgsmålet om tandregulering sig ofte.
I den kommunale tandpleje udfører vi en udvidet undersøgelse i 11-års alderen på alle børn. Her tager vi stilling til, om der evt. kan blive behov for tandregulering. Denne undersøgelse udfører tandlægerne og tandplejerne ved det almindelige tandeftersyn. Skønnes det her, at der er/kan blive tandstillingsproblemer afsættes tid ved tandreguleringsafdelingen. 
Specialtandlægerne i tandregulering indkalder Jeres barn til en grundig drøftelse af behov og muligheder.
 

VIGTIGT

 • I den kommunale tandpleje rettes tænderne, hvis der kan forudses risiko for, at der senere kan opstå problemer med tænder og tyggefunktion.
 • Tandregulering der udelukkende har kosmetisk betydning, kan ikke udføres af den kommunale tandpleje
 • Sundhedsstyrelsen i Danmark har udstukket klare retningslinjer for
  hvilke tandstillingsfejl, der kan tilbydes tandregulering.  Se her: Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette betyder, at
   der af og til er synligt ”skæve” tænder, som vi ikke i kommunal tandpleje kan tilbyde tandregulering.
 
Ved den visiterende konsultation med Specialtandlægen i Tandregulering vil I få en grundig forklaring på Jeres barns tandforhold og hvad der evt. skal ske og hvornår. 
At rette tænder og tilpasse kæbernes vækst sker i den alder, hvor unge mennesker vokser mest. Det er omfattende behandlinger, som stiller store krav til den unge og familien.
Tandregulering er altid et tilbud. Alle behandlinger indledes med, at der fremstilles et undersøgelsesmateriale og en individuel behandlingsplan fastlægges. Denne plan gennemdrøftes med familien og den unge.
DET ER FØRST VED DENNE SAMTALE MAN SIGER JA TAK ELLER NEJ TAK TIL BEHANDLING.  

Takker du ja til en tandreguleringsbehandling skal du vide:

 • Det er et absolut krav, at tænderne børstes helt rene hver dag.
 • Aftalte tider for konsultation skal overholdes - ellers melder man 
  afbud i god tid
 • Apparaturet på tænderne skal passes efter de retningslinjer man får ved besøgene på klinikken.