Om Tandplejen

Børne-ungetandpleje er et tandlægefagligt speciale. Medarbejderne ved den kommunale tandpleje oparbejder via erfaring, faglig sparring og uddannelse den nødvendige ekspertise.
At arbejde med børn og unge kræver viden om børns fysiske og psykiske udvikling, vækst og tandstilling samt pædagogisk viden og evne til skabe tryghed, så hvert barn og hver familie kan mødes på deres specielle problemer og behov.
Tandplejens mål er naturligvis at de 18 årige unge, der udskrives til sygesikringstandplejen har sunde og velfungerende tænder. Tandplejen formidler den nødvendige viden om tandsundhed, så de unge på bedste vis kan holde tænderne fremover med den daglige tandbørsteindsats, forebyggende regelmæssige eftersyn og indsatser ved tandlægen.
Vi værner om god dialog, tid nok til den enkelte og inddragelse af forældre og de unge selv i beslutningerne om behandlingstilbud.
Da tillid og tryghed er helt afgørende for de enkelte børns/unges oplevelser ved tandplejen, er hele vores tilbud tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte families behov og ønsker. Det er en forudsætning, at ingen børn oplever tandlægebesøg/-behandling, der overskrider deres acceptgrænser.