Regulering

I 11-års alderen tilbyder Tandplejen alle børn en udvidet undersøgelse, hvor vi vurderer tandskifte, frembrud af nye tænder, tandstilling og tændernes fremtidige placering. Hvis vi skønner, at der kan blive behov for tandregulering, tilbyder vi en særlig konsultation hos Tandplejens ekspert i tandregulering.

 

Hvem tager beslutning om tandregulering? 

I tæt samarbejde med Jer og Jeres barn afklarer vi ønsker og behov for tandregulering. Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningsliner, som den kommunale tandpleje skal overholde.
 

 

Tandregulering kan ikke kun være et kosmetisk problem 

Som styrende princip gælder, at tandregulering IKKE udelukkende er en kosmetisk behandling. Tandregulering tilbydes, såfremt der skønnes at
være risiko for tandsættets eller tyggeapparatets funktion i fremtiden.

Tilbud om tandregulering baseres på en vurdering af specialtandlægerne, patienternes egne ønsker eller behov og altid først efter analyse af et omfattende undersøgelsesmateriale med røntgen og gipsmodeller, som fremstilles her i tandplejen. 
 

Er der brug for tandregulering?

Er der behov for tandregulering, skal der laves et undersøgelsesmateriale, og specialtandlægen lægger en behandlingsplan. Forældre og barnet får planen gennemgået i detaljer, og det er først her, I skal sige ja tak eller nej tak til behandlingen.

Hvor lang tid tager det?

De fleste tandreguleringer er langvarige behandlinger, der strækker sig over 2 til 2½ år. Derefter skal resultatet fastholdes med metaltråde bag på tænderne livslangt samt aftagelig plader/skinner i op til 1-2 år.

Tænderne skal holdes rene

Med bøjler på tænderne er det helt afgørende, at børnene børster tænderne grundigt hver eneste dag, ellers sker der skader i emaljen langs med bøjlen.


Læs mere om tandregulering i "Velkommen på Tandreguleringsklinikken"


Få mere at vide om de forskellige bøjler

Se uddybende beskrivelser af bøjler mm. under "Læs mere" i kolonnen til højre.​

Kontakt

Reguleringsklinikken
Hangaardsvej 13, 2b
9900  Frederikshavn
Tlf. 98 45 64 25

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Akutte situationer
Vi kan altid kontaktes i åbningstiden.